NorgesIndieForfatterSentrum

M/S Theklas himmelferd

kr 200

Pluss frakt

Minneskrift over 19 menn vi ikke har lov til å glemme.
Den 1. september 1945 skjedde det en eksplosjon i Stavfjorden utenfor Florø. En tysk elvebåt gikk i luften. Båten og alt og alle om bord ble tilintetgjort.

Siden Norge ikke ble ansett for å ha deltatt i krigen, skulle landet ikke ha krigsbytte. Midt i trebyen Florø hadde man samlet alt man fant fra distriktet av bomber, granater, ammunisjon og sprengstoff.  Der var også gurdynamitt som hadde stått en stund og hadde skilt seg i kiselgur og nitroglycerin. Dette skulle tømmes på dypt vann, der Atlanteren sto rett på. De som kunne, hadde trukket seg fra denne turen. Man foretrakk ugifte. De var 19 om bord: Seks sivile tyske sjøfolk, 10 landssvikfanger (17-69). Tre av dem, deriblant den yngste og den eldste, finnes det ikke anklage mot. Det var en norsk vakt og en norsk tolk. Lederen for ekspedisjonen var en engelsk underoffiser som var jøde. 50 år senere ble de endelig begravet der de omkom i den hittil eneste gudstjeneste i Norge med både luthersk, katolsk og jødisk prest. Sønnen til den jødiske underoffiseren var engstelig for å møte de andre pårørende. Men i løpet av en uke med samtaler mellom ham og norske og tyske pårørende ble det ikke sagt et uvennlig ord.

Del denne boken

... er pensjonert lege og skriver dokumentar med emner fra tiden før, under og etter Andre Verdenskrig. Hun videreformidler for en stor del erfaringer og synspunkt til dem som ikke hadde lett for å komme til orde i etterkrigstiden.