NorgesIndieForfatterSentrum

Medarbeidersamtaler

Boka «Medarbeidersamtaler» er for deg som vil vite hva medarbeidersamtaler er og hvordan du i praksis kan bruke dem, enten du er leder eller deltar i medarbeidersamtalen på andre måter. Den kan også lære deg hvordan du skal få mer ut av medarbeidersamtaler. Boka lærer deg: Hva medarbeidersamtaler er – Hva de brukes til – Hvordan de gjennomføres.

Medarbeidersamtaler er ikke noe mystisk eller eksotisk, men ganske enkelt en samtale mellom to som arbeider sammen. Vanligvis en medarbeider og hans/hennes leder. Vi snakker sammen på samme måte i en medarbeidersamtale som ellers.

Det spesielle er at enkelte av temaene i samtalen er bestemt av andre enn de to de som snakker sammen. Det betyr at en del av samtalen vil dreie seg om temaer som er felles i alle medarbeidersamtalene i en organisasjon. Resten av innholdet vil bli bestemt av de to som snakker sammen.

Det andre spesielle med en medarbeidersamtale, er at vi tar oss bedre tid enn til vanlig (vanligvis fra en til tre timer) for å kunne snakke grundigere om ting vi også ellers kan snakke om. I tillegg kan vi også ta opp temaer vi ikke snakker om i det daglige.

Boka har bl.a. egne kapitler om: Forskjellige typer medarbeidersamtaler – Hensikter med forskjellige typer medarbeidersamtaler – Dagsordener: Fra de enkleste til spesialtilpassede – Forberedelser – Gjennomføring av samtalen – Oppfølging – Innføring av medarbeidersamtaler – Bruk av sjekklister. Boka inneholder også mange
praktiske råd og tips.

Denne boka er for deg som vil vite hva medarbeidersamtaler er og hvordan du i praksis kan bruke dem, enten du er leder eller deltar i medarbeidersamtalen på andre måter. Den kan også lære deg hvordan du skal få mer ut av medarbeidersamtaler.

72 sider Kr. 100,-

Du kan kjøpe boka i alle bokhandler.

Del denne boken

... er spesialist på kreativitet, etikk for ledere og lederfilosofi.