NorgesIndieForfatterSentrum

En varslers kamp – Musas kamp mot Goliat

Tomt på lager

kr 398

Frakt inklusive

Boken er en dokumentar – krim fra virkeligheten, hvor Ødegård har skrevet ned og dokumentert sine opplevelser som varsler av økonomisk kriminalitet. Hun dokumenterer gjennom boken forhold som de fleste ikke tror at skjer i Norge. Forhold som gjør at begrep som justismord og korrupsjon ikke lengre fremstår som utenkelig. Forhold som dokumenterer en total kollaps i systemene som er satt til å følge opp økonomiske varsler og andre straffbare forhold, og som gjør at denne boken er et varsel i seg selv.

Klikk her for bestilling via forfatterens nettside.

Tenk deg at du jobber som regnskapsansvarlig i en privat bedrift, og har gjort dette noen år.

På et tidspunkt oppdager du økonomiske misligheter av en størrelse som krever at det sies i fra, og av en slik art at du skjønner du kan bli stilt medansvarlig dersom du ikke gjør det. Du velger å kreve at dette rettes opp – og ender selv med en uberettiget avskjedigelse og siktelse uten forankring i virkeligheten. Alt konstruert av din egen arbeidsgiver. Så stoler du på påtalemakten, men ender som den tapende part i alle sammenhenger. Du oppdager at advokater, politiet og rettssystemet nærmest er skreddersydd for å ivareta den sterkeste parts interesser…

For forfatter Gro Ødegård er ikke dette bare en tanke, men en realitet.

Ødegård sin bok har fått mange omtaler:

Forfatter, lederfilosof og Dr.ing. Leif Runar Forsth – “En av årets viktigste bøker!”

Meddommer i 2 lagmannsretter, Tove Børsting – “Jeg måtte ta boken litt stykkevis og delt for jeg ble rett og slett uvel av dette. Det er grusomt at noen skal gjennomgå på denne måten, for å gjøre sin samfunnsplikt.”

Øivind Storfjeld: “Boka er lest. Et epos over norsk kameraderi og korrupsjon. Det opprinnelige varselet forsvant i en flodbølge av embetsverkets mekanismer for å beskytte de involverte fra A – Å.”

Redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa (TA) – “Anbefaler folk å lese denne boken.”

Gro Ballestad- Sterk lesing. Anbefales!

 

Flere og fullstendige omtaler finner du her:
Bokomtaler – Justismord forlag (justismord-forlag.no)
Justismord Forlag | Facebook

Del denne boken

... er en samfunnsengasjert kvinne, nå bosatt i Trondheim. Hennes forfatterskap er et resultat av alvorlige, påførte hendelser fordi hun som
regnskapsansvarlig utførte sin pålagte varslingsplikt.