Platon: filosofi Uvitenskapelige essays og ufullførte forarbeider

kr 300

Frakt inklusive

Boka er en innføring i og utdyping av Platons teorier: hvordan skrift og tale som medier former budskapet, om språklig mening, om etikk, rettferdighet og samfunn, om selverkjennelse, selv-herredømme, vennskap, kjærlighet og begjær, om hvordan det er mulig å begripe rettferdigheten og være rettferdig i det urettferdige samfunnet som former ens egne tanker.

Boka består av nærlesninger av noen av de viktigste av Platons dialoger. Den forsøker å bringe Platons tekster i tale i vår egen samtid, befridd fra tradisjonens “Platonisme” og lærebøkenes “Platons idélære”. Boka inneholder både kapitler til innføring i Platons filosofi: Fra mythos til logos;  Sofistene og sokrates; Platon om etikk og statslære; — og kapitler som går i dybden på spesielle områder: Kratylos: om tingenes navn; Platons Parmenides og idéenes vevnad; Å være i harmoni med seg selv: Faidon.

Del denne boken

... forsøker å skrive bøker om filosofi. Han er pensjonert universitetslærer i filosofi. Som filosof har han ingen spesialitet, men er en engasjert dilettant som forsøker å gape over for mange ting, og derfor har for liten ekspertise på de fleste.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Platon: filosofi Uvitenskapelige essays og ufullførte forarbeider”

Flere bøker av