Praktisk nytenking

Boka gjennomgår metoder inne kreativ problemløsning. Den inneholder øvelser og oppgaver som viser hvordan metodene brukes i praksis.

Boka «Praktisk nytenkning – Systematisk og kreativ problemløsning» gjennomgår de mest aktuelle teknikker og metoder innen kreativitet. Boka inneholder en mengde oppgaver som viser hvordan metodene brukes i praksis. Boka regnes som en av de beste bøker som er skrevet om kreativitet og kreativ problemløsning. Dette er boka for den som ønsker å øke egen og andres kreativitet og ferdigheter i praktisk problemløsning. Boka forklarer hvordan en kreativ og systematisk prosess foregår for det enkelte menneske og i grupper. Den baserer seg på det faktum at alle mennesker er kreative, og at alle kan bli mer kreative.

I prinsippet går en kreativ prosess gjennom syv grunnleggende trinn: 1 Situasjonsavklaring – 2 Finne og analysere fakta – 3 Finne problemer, utfordringer og muligheter og analysere disse – 4 Finne ideer – 5 Velge og bearbeide ideer til mer ferdige løsninger – 6 Gjøre løsningene bedre og mer akseptable for de som blir berørt – 7 Konkretisere hva en kan gjøre for å virkeliggjøre løsningene. For alle disse trinnene vises mange praktiske kreative teknikker som kan brukes. Eksempler er: Analogier, assosiasjoner, lær av naturen og stimulering av hjernen med bilder, gjenstander eller musikk.

Boka gjennomgår de viktigste kreative metoder som Brainstorming (i skriftlige og muntlige varianter), CPS (Creative Problem Solving) og Synektikk. Den viser hvordan vi kan bruke divergent og konvergent tenkning, tenkning i ord og bilder, og logikk kombinert med intuisjon. Bruk av underbevisstheten er også forklart. UNESCO sørget, i samarbeid med skolemyndighetene i Litauen, for at boka ble oversatt til litauisk og delt ut til nesten alle skoler i Litauen. Målet var å bidra til økt kreativitet og bedret konkurranseevne for Litauen. Argumentene for at denne boka ble valgt, var at den var enkel i sin framstilling samtidig som den var praktisk. Det ble også framhevet at metodene boka gjennomgikk, var fleksible og passet i mange sammenhenger og for personer med forskjellig bakgrunn. Boka har kommet i mange opplag og gjennom mange år vært det norske standardverket innen kreativitet og problemløsning.

Den er blitt ABCen for kreative metoder og teknikker.

Del denne boken

... er spesialist på kreativitet, etikk for ledere og lederfilosofi.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Praktisk nytenking”

Flere bøker av