NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Anne Gyri Solberg

... debuterer som illustratør og medforfatter i eventyrboken "Lillesopp i Eventyrskogen". Med fargerike illustrasjoner og ekte foto av natur og ville dyr, ønsker hun å stimulere barns fantasi og vekke interesse for natur og ville dyr.

Drømmen om å skrive en barnebok, kom til da Anne vokste opp i midt i skogen som barn. Hun likte å lese bøker, tegne og utforske naturen og se ville dyr eller deres spor. Noen ganger lekte fantasien med at en rotvelte var et skummelt troll eller at det bodde småfolk i fossen. Det å være mørkredd, ble overvunnet ved å sove alene ute i skogen. I naturen har Anne som voksen, hentet ro og energi, mens hun har tenkt ut løsninger på livets utfordringer. Anne har opplevd, som Lillesopp i Eventyrskogen, at ved å overvinne noe skummelt, kan noe spennende skje. Hindringer kan vendes til noe positivt. Den første drømmen om å lage en barnebok, er endelig realisert sammen med Tor Olav Haukedal. Akkurat som fluesoppbrødrene Lillesopp og Storesopp i Eventyrskogen, vandrer de sammen på turer. For tiden henter de inspirasjon og fotografier i naturen til deres neste planlagte barnebok, som trolig vil hete "Lillesopp i Alveriket".
Forfatter_Anne_Solberg
Forlag: Anne Gyri Solberg
Land: Norge