NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Berit Helgøy Kloster

... skriv om sterke hendingar frå eigen arbeidsplass og liv, og korleis truslivet hennar har bidratt til viktige endringar for andre. Det er ofte sterke møte som får ein til å kjenne på at det må finnast meir mellom himmel og jord. 
Berit Helgøy Kloster er født 1946 på Helgøy, ei lita øy i Ryfylke, i Sør-Vest Noreg. Dei var 10 søsken, levebrødet var småbruk og fiske. Misjonen stod sentralt, og i alt tre søsken reiste som misjonærer til Sør-Amerika. Berit tok utdanning som lektor. Tema for hovudfaget var leiarstrukturen hos Ayamara-indianerene i Bolivia. Ved siden av undervisning, har Berit vore involvert i politikk lokalt og sentralt. Ho har hatt mange styreverv og forkynnaroppdrag i inn og utland i over 50 år. Ho er over fleire år fast skribent i nasjonale aviser. I 27 år var ho leiar for Teltmaker i Lausanne International.
Forfatter_Berit_Helgøy_Klos
Forlag: tent
Land: Norge