NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Christina Aas

... skriver dikt om det å måtte stå gjennom store utfordringer i livet og psykisk vold uten å gi opp. Diktene er nå satt sammen til diktsamlingen «Dikt på deler av et liv».

Christina Aas har skrevet diktsamlingen «Dikt fra deler av et liv». Utgivelsesdato er ikke fastsatt ennå. Diktene har blitt til gjennom en lang og utfordrende fase i livet på mer enn 15 år. Med diktene ønsker forfatteren å formidle håp og bidra til refleksjon rundt prosessen å bygge seg selv opp igjen, samt verdien i gode støttespillere. Samlingen er delt i tre deler, Slik det var, en ny start og ikke lenger alene. Forfatteren er svært opptatt av hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen og påvirker hverandre. Hun er utdannet apotektekniker og har jobbet flere år i Apotek. 1 2021 tok hun en Fagskolegrad i Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Hun er også støtteperson for ROM i regi av Voksne for barn, og leser opp egne dikt for pårørendegrupper der. Hun skriver foruten dikt på en roman, og en novelle om kjærlighet.