NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Gro Ødegård

... er en samfunnsengasjert kvinne, nå bosatt i Trondheim. Hennes forfatterskap er et resultat av alvorlige, påførte hendelser fordi hun som regnskapsansvarlig utførte sin pålagte varslingsplikt.
Gro er utdannet regnskapsfører fra BI, og er mer matematisk enn skriftlig anlagt. Hun hadde aldri tenkt tanken på å bli forfatter før hun som varsler av økonomisk kriminalitet, erfarte at norske kontroll og tilsynsmyndigheter fremstår å være skreddersydd for den sterkeste part.Ved sitt forfatterskap bruker hun sin ytringsfrihet til å dokumentere og sette søkelys på kontroll og retts Norges skyggesider. Dette samtidig som hun tar oss med på hvordan denne varslingsprosessen opplevdes, og medførte et livsomveltende drama for henne. Dokumentasjonen hun fremlegger, gjør at begrep som «justismord» og «korrupsjon» ikke lenger fremstår som utenkelig i det norske samfunnet.
Forlag: Justismord Forlag
Land: Norge