NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Inger Anita herheim

Har skrevet biografien Vågestykket- veien mot fellesskapet, som handla om å vekse opp som tunghøyrt. Held no på med ein roman der handlinga er lagt til Aurlandsdalen, der eit indre drama utspela seg i ramma av ekstrem natur.

Født tunghøyrt og hadde berre litt resthørsel etter tenåra. Eg er sjølvlært på språk, vart  tidleg stempla som dum og lat, men aldri sett på meg som offer. Utdanna fysioterapeut, spesialist i psykomotorisk fysioterpi, drevert gruppepraksis i 30 år på Voss, arbeida i hovudsak med barn, unge og vaksne med psykiske vanskar og kompliserte smerter. Er utdanna kognitiv terapeutog  har ein del kurs innan traumeterapi. Har holdt hundrevis med kurs for tunghøyrte innan livsmestring på Briskeby HLF og fylkeslag rundt om i landet.  Er gift, har 3 vaksne barn og 3 barnebarn. Er mykje på fjellet som er ein viktig inspirasjonskilde.

DefaultFemalePicture
Forlag: www.herheimforlag.no
Land: Norge