NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Jørn Bue Olsen

…Larviksforfatteren fikk historieinteresse i voksen alder. 8 år brukte han på bok om krigen. Han følger sin fars fotspor fra motstandsarbeidet under 2. verdenskrig.

Jørn Bue Olsen (f. 1948) fra Larvik arbeider til daglig som rådgiver, forfatter og foredragsholder i ledelse, prosjekt, etikk og historie (Krigen og Hauge). Han er sivilingeniør og har doktorgrad fra Göteborgs Universitet – i ledelse og næringslivsetikk. Både utdanning og fritidsaktiviteter har formet grunnlaget for hans forfattervirksomhet. Og ha jobbet som driftsingeniør i plastindustrien er et godt grunnlag når han diskuterer næringslivsetikk. 8 år brukte han på krigsboken «I min fars fotspor – ukjente historier om Milorg». Etterpå er det blitt ca. 30 video-intervjuer som fortsetter i 2022 med tidsvitner fra krigen. Men først brukte han i 2021 ett år på boken «Et liv i lys og mørke – om gåten Hans Nielsen Hauge»
Forfatter_Joern_Bue
Land: Norge