NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Olav Gundersen

... forsøker å skrive bøker om filosofi. Han er pensjonert universitetslærer i filosofi. Som filosof har han ingen spesialitet, men er en engasjert dilettant som forsøker å gape over for mange ting, og derfor har for liten ekspertise på de fleste.

F. 1956. Var en av grunnleggerne av tidsskriftet Agora ca. 1983. Var exphillærer ved universitetet fra 1987 til 2009, fra 1991 i Trondheim. Han elsket å undervise, men led av manglende tilpasningsevne og av grov mistrivsel med den nye tids krav, og hadde annet arbeid fra 2009-2018, hvoretter han heldigvis kunne gå av med pensjon for å fortsette sine filosofistudier som fri mann. Har to egenpublikasjoner, en om førsokratisk filosofi, og en om Platons filosofi. Dessuten etpar artikler i Norsk filosofisk tidsskrift og i Agora. Men gidder ikke å underkaste seg de petimeterkrav som gjelder for å få publisert "vitenskapelige" publikasjoner.

olav_gundersen
Forlag: Jonsvatnet akademi O.Gundersen
Land: Norge