Indieforfatter

Ole J. Andersen

... har førti år bak seg i politietaten med allsidig tjeneste, men med narkotika som spesialområde. Her ledet han alt narkotikaarbeid i et helt politidistrikt i mange år. Alle hendelsene i bøkene er opplevd av kollegaer eller han selv.
Forfatteren, Ole J. Andersen, (1950), vokste opp på Ulefoss i Telemark, men bor i dag på Sokna i Buskerud. Han har 40 år bak seg i politietaten med allsidig tjeneste i Oslo og Ringerike, men med lederutdanning og rus- og narkotika som spesialområde. Forfatteren ledet store narkotikasaker innen Ringerike/Nordre Buskerud politidistriktet på 90-tallet, hvor det ble gjort beslag av store mengder cannabis, heroin og amfetamin/kokain. Han gikk av med særaldersgrense i etaten i 2009. Med sin erfaring fra forskjellige politidistrikt, er hans bøker basert på rus-krimhendelser inspirert av faktiske hendelser fra hans yrkesvirkelighet.
Forfatter_Ole_Johan_Andersen
Forlag: Rus- og krimlitteratur
Land: Norge