NorgesIndieForfatterSentrum

Indieforfatter

Pål Lindland

. . . er anleggsgartnermester med bachelor i biologi fra UIO, eier og drifter av firmaet Oslo Park og Hage As, er nå i ferd med å utgi en bok om Stonehenge.

Pål Lindland har jobbet med nyanlegg og vedlikehold av park og hageanlegg i 25år, bor på Gjelleråsen, gift, har to voksne døtre. Ga ut boka "Allergi svik eller hensiktsmessig forsvars strategi" i 2005