NorgesIndieForfatterSentrum

Tonje Haukner
Hvordan stimulere leseferdighet

Tonje Haukner er en debuterende indieforfatter med bakgrunn som spesialpedagog og leseveileder i grunnskolen. Hun har utgitt barnebokserien “Min tur-din tur”, som er rettet mot ferske lesere og kombinerer gode historier med lettleste tekster som treffer barnas lesenivå. Målet er å gi barna opplevelsen av meningsfull lesing og øke leseferdighetene.

Tonje Haukner, du har nylig debutert som indieforfatter, kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg er 51 år, født og oppvokst i Oslo og bor på Råholt i Eidsvoll kommune med mann og barn. Jeg jobber som spesialpedagog og leseveileder i grunnskolen, noe jeg har gjort siden 2002. Min utdanning er innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi og musikk. I 2017 skrev jeg masteroppgaven «Leseferdigheter – utvikling og vurdering» ved Oslo Met.

Barns leseutvikling er noe som har opptatt meg mer og mer de senere årene. Jeg har siden 2021 hatt en redusert stilling i skolen for å kunne fokusere mer på skriving, og etter hvert også foredragsvirksomhet innenfor temaet leseutvikling. Min debut som forfatter kom i desember 2022, med utgivelsen av barnebøkene «Dinosaur i trøbbel» og «Muffinsmysteriet». Dette er de to første bøkene i serien «Min tur- din tur» gitt ut på Haukner forlag. På fritiden er jeg aktiv som skuespiller i Lillestrøm folketeater – senest i mars -23 med musikalen «Oliver».

Dine bøker er skrevet for å øke leseferdighetene – kan du fortelle oss litt mer om hvordan de gjør det, og hvem som er målgruppen?

«Min tur – din tur»-serien er rettet mot de helt ferske leserne. Det kan være barn fra tre-fireårsalder som er nysgjerrige på lesing, barn i småskolen eller litt eldre barn som opplever at lesingen går trådt. Nok øvelse på rett nivå er avgjørende for å bli en funksjonell leser. Dette krever mye øving over tid, og noen vil trenge mer øving enn andre. Det er stor avstand mellom barnas lesenivå og barnas generelle språklige nivå, i begynnerfasen. Tekster av typen Ole se is – si is Ole – gir god lesetrening, men er lite spennende innholdsmessig. Det tar ofte tre-fire år med øvelse før lesenivået er høyt nok til at barna kan oppleve at egen lesing gir mening. Dette er lang tid sett med barneøyne – og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe. Mitt ønske er derfor å gi de helt ferske leserne opplevelse av meningsfull lesing, uten at det går på bekostning av systematikk og progresjon. 

«Min tur – din tur» -bøkene kombinerer den gode historien med lese-selv-tekster som treffer barnas lesenivå. Her kan barn og voksne bytte på å lese høyt for hverandre gjennom en sammenhengende historie. Barnas tekstdeler er blå, lettlest og fordelt i passende porsjoner underveis i handlingen. Når den voksne leser får barna lesepauser og kan lytte til høytlesning tilpasset deres språklige nivå. På denne måten drives handlingen framover av begge parter, og barna få mulighet til å oppleve lesemestring – men også at egen lesing gir mening – helt fra begynnerstadiet. Gjennom mestring og mening kommer ofte lesegleden – og dermed lysten til å lese mer. Denne måten å lese sammen på representerer noe nytt i høytlesningen for barn, så vidt jeg vet.

«Dinosaur i trøbbel» og «Muffinsmysteriet» utgjør lesenivå 1 og 2. Bøkene har økende progresjon. Bok nummer tre er planlagt utgitt i løpet av 2023.

Hva handler bøkene i «Min tur – din tur»- serien om?

Bøkenes handling er hentet fra det nære og kjente, og beskriver situasjoner barn kan kjenne seg igjen i. Det er rom for sansing, undring, humor og litt dramatikk underveis. Vi følger hovedpersonene Leo og Luna gjennom små og store opplevelser i deres hverdag. Uten å røpe for mye kan jeg fortelle at den beryktede stillehavsøstersen – som denne våren for alvor har inntatt strendene på Sør- og Østlandet – dukker opp i bok nummer én «Dinosaur i trøbbel». Dyr vi omgir oss med er sentrale i handlingen både i bok to og bok tre. Jeg tror at barns holdninger til dyr generelt, og hvordan vi omgås dyr – kan ha stor betydning for utvikling av empati og dermed evnen til å leve i felleskap med hverandre. Samhandling med dyr mener jeg derfor er en viktig komponent når man skriver for barn.    

Du har gitt ut bøkene som såkalt indieforfatter. Hva kan du dele med oss om dine erfaringer med å gi ut bøker på egenhånd?

Det har vært en veldig bratt læringskurve og mye å sette seg inn i på kort tid – spesielt knyttet til det å drive eget ENK, Enkeltpersonforetak. Jeg har forsøkt å sette meg inn i ting etter hvert som ulike behov har meldt seg – og jeg har brukt indieforfatter-gruppa på Facebook mye for å få tips og råd underveis. Det er fremdeles mye som er nytt og ukjent, spesielt knyttet til det å føre regnskap. Men det er gøy å lære seg nye ting også – og ikke minst er det tilfredsstillende å kjenne på følelsen av å være fri til å bestemme selv.

BoldBooks er benyttet når det gjelder redaktørtjenester, språkvask, trykking osv. Det har fungert fint. Jeg er heldig som har et nært og godt samarbeid med bøkenes illustratør, Rannveig Øygarden. Det å være to om prosjektet er en styrke og trygghet i seg selv. Det som er mest utfordrende nå er helt klart arbeidet med markedsføring. Det å ta fram «selgeren» i seg er ikke alltid like lett, og det blir litt prøving og feiling. Man vil så gjerne nå ut til flest mulig – og det er utfordrende.

Jeg har skjønt at det er mye spennende som skjer på indie-fronten for tiden. Det blir spennende å lære mer, og ikke minst fint kunne dra nytte av erfaringene til de som har vært lengre i gamet enn meg. Det å stå sammen, og jobbe mot felles interesser vil jo alltid lønne seg.   

Facebook
Twitter
LinkedIn
e-post

Legg igjen en kommentar