Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for NorgesIndieForfatterSentrum SA, heretter kalt «NIFS». NIFS er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene norgesindieforfattersentrum.no.  Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU.

Personopplysninger som samles inn og lagres
Vi lagrer informasjon om

  • Navn
  • Kontaktinfo (som epost, postadresse, telefonnummer)
  • Fødselsdato og kjønn
  • Informasjon om NIFS-medlemskap og forfatterens bøker
  • Kundeinformasjon og Kjøpshistorikk
  • Bestilling- og interesse av bøker og events

 

Hvordan informasjon innhentes?
Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og i registreringsskjema i andre elektroniske foreningsverktøy. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes:

  • Administrasjon av samvirkets medlemmer og aktiviteter
  • Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
  • Administrere påmeldinger, betalinger til arrangement
  • Følge opp kjøp, bestillinger av bøker og arrangementer mv

 

Trafikken på nettstedet måles med Google Analytics
Med Analytics kan vi analysere hvordan norgesindieforfattersentrum.no faktisk blir brukt.
Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google Analytics bruker informasjonen til å lage enkle rapporter om bruksmønster osv. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Google, som eier Google Analytics, kan også overføre informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble IP-adresse din med annen informasjon Google har om deg som bruker.

Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her.

Hvem behandler informasjonen?
Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Foreningens tillitsvalgte som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin verv, vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor foreningen vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv. Vi samarbeider med Inpercepta AS og har mottatt «Behandling av sameiets medlemsopplysninger» bekreftelse fra dette firma. Inpercepta AS har ingen mulighet til å dele eller bruke opplysninger om NIFS sine medlemmer.

Hvor lagres informasjonen?
Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem levert av Inpercepta AS. Medlemssystemet er del av WordPress webløsning.
Meldinger og kunngjøringer til medlemmer lagres i vårt kommunikasjons-system som brukes til medlemskommunikasjon, Front End PM

Bestilling- og leveransehistorikk lagres i vårt betalingssystem Woocommerse

Kontaktinfo om Styrerepresentanter vises offentlig på NIFS nettsider.

Som Styrerepresentant bestemmer du selv hvilken kontakt informasjon som skal vises og denne er fristilt fra medlemsdatabasen.

Kontakt- og medlemsinfo lagres lokalt i passord- og tilgangsbaserte arkiver i foreningens datalager. Foreningen bruker Google Documents, Dropbox og WordPress til å lagre informasjon om medlemmer og foreningens drift.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

Utlevering av informasjon til tredjepart
Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Heller ikke foreningens partnere/sponsorer gis tilgang til medlemmers kontaktinfo.

Rettigheter
Som medlem og bruker av IT-systemene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Spørsmål om personvernspørsmål på disse sidene kan rettes til NIFS IT-ansvarlig (it-ansvarlig@nifs11.no)