NorgesIndieForfatterSentrum

«…for å gjøre det enklere å være indieforfatter i Norge»

NorgesIndieForfatterSentrum SA, Organisasjonsnummer 925619779, forkortet NIFS, er et samvirkelag som ble stiftet av uavhengige (“indie”/independent) forfattere i 2020.

Mange gode bøker når ikke igjennom hos etablerte forlag fordi de treffer en liten lesergruppe, tar opp et nisje-tema og derfor ikke lover stor nok fortjeneste – ofte fordi forfatteren er ukjent.

Ved å hjelpe indieforfattere å markedsføre sine bøker og ved å tilby et kollegialt nettverk med andre indieforfattere, vil NIFS gjøre det enklere å være indieforfatter i Norge og sikre at norske lesere skal ha lettere og bedre tilgang til et større boktilbud.

Hvordan vil vi oppnå våre mål?
Vi jobber for å markedsføre våre medlemmer og deres bøker ved å etablere direkte kontakt mellom forfatter og kunder via bokkatalogen på våre nettsider og omtaler på sosiale medier.

Vi arrangerer IndieForfatterdager som en møteplass mellom norske indieforfattere, mellom indieforfatterne og tilbydere – og mellom indieforfatterne og publikum. Sted for arrangmen i 2025 er ikke bestemt. I 2022 var Indieforfatterdagene i Larvik. Noen videoer fra arrangementet kan du se under menypunktet “Forfattere / Intervju av forfattere”. Disse fant sted på torvet i Larvik. Om du vil være med i programkomiteen for de neste IndieForfatterdagene, så ta kontakt med oss.

Vi støtter og tilrettelegger for lokale medlemstreff og arrangementer der medlemmene kommer sammen og utveksler erfaringer.

Våre vedtekter finner du her.


Kontakt oss
I tillegg til internettsiden finner du oss på Facebook:
www.facebook.com/norgesindieforfattersentrum

Du kan ta kontakt med oss på: post@norgesindieforfattersentrum.no

Vår bankkonto er 1506.49.96255

Styret består av:

Styreleder og kasserer: Bjørn Borg Kjølseth
IT-ansvarlig Jan B. Sørensen
Sekretær Anne C. Eriksen
Presse og markedsføring Aase Marie Dahle