NorgesIndieForfatterSentrum

NorgesIndieForfatterSentrum SA

NorgesIndieForfatterSentrum SA, Organisasjonsnummer 925619779, forkortet NIFS, er et samvirkelag som ble stiftet av uavhengige (“indie”/independent) forfattere i 2019 for å gjøre det enklere å være indieforfatter i Norge.

Mange gode bøker faller igjennom kravet hos etablerte forlag fordi de treffer en liten lesergruppe, tar opp et nisje-tema og derfor ikke lover stor nok fortjeneste – ofte fordi forfatteren er ukjent.

Ved å hjelpe indieforfattere å markedsføre sine bøker og ved å tilby et kompetansenettverk med andre indieforfattere, vil NIFS gjøre det enklere å være indieforfatter i Norge og sikre at norske lesere skal ha lettere og bedre tilgang til et større boktilbud.

Hvordan vil vi oppnå våre mål?
Vi jobber for å markedsføre våre medlemmer og deres bøker ved å etablere direkte kontakt mellom forfatter og kunder via bokkatalogen på våre nettsider, omtaler på sosiale medier, direktesalg i butikker, bokmesser og bokbad.

Vi arrangerer IndieForfatterdager som en møteplass mellom norske indieforfattere, mellom indieforfatterne og tilbydere – og mellom indieforfatterne og publikum. I 2022 var Indieforfatterdagene i Larvik 27. – 29. juli 2022. Se menypunktet “Forfattere / Intervju av forfattere”. Disse fant sted på torvet i Larvik.

Vi støtter og legger tilrette for lokale medlemstreff og arrangementer. Her kommer medlemmene sammen og har kreativt hjørne.

Vi har etablert bokavdelinger i butikker der en kan kjøpe våre medlemmers bøker.

Vi vil også hjelpe forfatteren med publisering slik at bøkene får høyest mulig kvalitet igjennom en “steg for steg”-veiledere og sjangre-team (som for eksempel “krim”, “barnelitteratur” og “sakprosa”. I teamene hjelper medlemmene hverandre med inspirasjon og tips.

Vi har også en liste over anbefalte profesjonelle aktører som kan kontaktes. Noen av disse tilbyr spesialpriser for NIFS-medlemmer.

Våre vedtekter finner du her.


Kontakt oss
I tillegg til internettsiden finner du oss på Facebook:
www.facebook.com/norgesindieforfattersentrum

Du kan ta kontakt med oss på: post@norgesindieforfattersentrum.no

Styret består av:

Leder: Paal Espen Wingaard
Nestleder: Beate Helle

Kasserer: Bjørn Borg Kjølseth
Sekretær: Bengt Arntzen
IT-ansvarlig: Jan B. Sørensen
Vara: Gunnar Stromness-Andresen