Indieforfatter

Inger Cecilie Stridsklev

... er pensjonert lege og skriver dokumentar med emner fra tiden før, under og etter Andre Verdenskrig. Hun videreformidler for en stor del erfaringer og synspunkt til dem som ikke hadde lett for å komme til orde i etterkrigstiden.
Inger Cecilie Stridsklev har skrevet noen medisinskfaglige artikler, en artikkel om «Kristen Samling», et felleskristent fellesskap hennes bestefar var med på å stifte i årsskiftet 1940/41 siden kristne medlemmer av Nasjonal Samling ikke lenger var velsett i de menigheter de hadde tilhørt til da. Hun har gjort den eneste representative undersøkelse om frontkjempere. Hun har også arrangert den hittil eneste gudstjeneste i Norge med både luthersk, katolsk og jødisk prest.
Forfatter_Inger_Stridsklev
Land: Norge