NorgesIndieForfatterSentrum

Kreativ undervisning

Kreativitet er en egenskap alle mennesker har og som kan brukes til nytte og glede både for en selv og andre. Kreativiteten kan utvikles, den kan både økes og minskes. Boka forklarer hva kreativitet er. Den viser at kreativitet kan forståes på mange måter, som resultat, prosess eller opplevelse. Den vektlegger at den indre opplevelse er viktigst for å stimulere kreativiteten.

Formålet med boka «Kreativ undervisning» er å gjøre lærere i stand til å øke sin egen og elevenes kreativitet. Med kreativ undervisning menes undervisning som utvikler elevenes kreativitet. Boka aktuell for undervisning av alle aldersgrupper.

Formålet med boka «Kreativ undervisning» er å gjøre lærere i stand til å øke sin egen og elevenes kreativitet. Med kreativ undervisning menes undervisning som utvikler elevenes kreativitet. Boka aktuell for undervisning av alle aldersgrupper. Den er basert på forfatternes erfaringer fra å ha undervist kreativitet i mange år. «Kreativ undervisning» gjennomgår de viktigste prinsippene i kreativitet: Utsett vurdering – Finn det positive – Utsett valg – Bruk mer av hjernen – Del opp og sett sammen. Boka gjennomgår de viktigste kreative metoder og teknikker og viser hvordan disse kan brukes i praksis. Boka er blant annet brukt i et treårig prosjekt for å øke kreativiteten til alle lærere og elever ved en barneskole. Elevene ble langt mer kreative i alle fag, også matematikk og norsk. Dette hadde også andre virkninger. Lærere har fortalt om følgende resultater for elevene: • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør. • Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger. • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde. • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige. • Elevenes arbeid blir mer lystbetont. Lærere har fortalt om følgende resultater for dem selv: • En ny giv i arbeidet. • Mer gøy å arbeide i skolen. • Spennende kreative ting blir mer “lovlige”. • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg. • Mer interessant å være lærer enn før.

136 sider kr. 160,-

Du kan kjøpe boka i alle bokhandlere. For mer stoff om kreativitet, klikk på lenken Kreativt Norge!

Del denne boken

... er spesialist på kreativitet, etikk for ledere og lederfilosofi.