SANNHETEN MÅ VIKE; til barnets beste

(2 omtaler)

kr 300

Pluss frakt

Historien handler om tvangsflytting av et lite spedbarn fra sine unge foreldre. Hvordan det offentlige misbruker sin makt til å bryte barnets bånd til familien i stedet for å styrke det og jobbe for en gjenforening.
Boka gir deg innsikt i hvordan barnevernets feilaktige antakelser og beslutninger satte i gang en dominoeffekt med kommunens advokat, sakkyndige, lege, rådmann, fylkesnemnd og forskjellige klageorganer. Barnet medisineres og journalopplysninger holdes tilbake. Rettssikkerheten reduseres. Saken påvirker generasjoner og river i stykker det som heller kunne vært sterke og gode familiebånd.

 

Det finnes ikke mer enn et ord som er dekkende for denne barnevernssaken, og det ordet er Kidnapping. Det er vanskelig å ta inn over seg at dette systemet er opprettet for å ivareta barn og foreldres trygghet, deres rettssikkerhet. Barnevernet blir godt hjulpet av politikere og media som svikter sitt samfunnsansvar, ja alt er jo “til barnets beste”. Hundrevis av timer gjennom flere år har gått med for å få innsikt slik at jeg i dag kan dokumentere mine påstander. Opplysningene bygger på journaler, dokumenter og lydopptak. Det er vanskelig å tro det før en selv er involvert i en barnevernssak. Selv da er det utrolig vanskelig da utallige instanser kommer med unnskyldninger for ikke å se på eller vurdere saken. En slik historie kommer sjelden ut, for i tillegg utsettes foreldrene for press og trusler. Du får et sjeldent innsyn i oppbyggingen og gjennomføringen av en barnevernssak. Boka gir detaljer som gjør at du selv kan vurdere den rettssikkerheten barn og foreldre har.  For dessverre ser det ut til at flere barnevern benytter denne arbeidsmetoden i sine saker.

Del denne boken

En planlagt pensjonstilværelse ble fort og brutalt endret til en kamp for våre menneskerettigheter. Rettighetene et lite barn har til å få vokse opp med sine nybakte unge foreldre.

2 omtaler for SANNHETEN MÅ VIKE; til barnets beste

 1. Geirfinn Øvergård

  Mona Utheim:
  “Når sannheten må vike” fremstår som ei gjennomarbeidet og sannhetssøkende bok med nok dokumentasjon til å vite at innholdet i boka lett kan etterprøves. Den røde tråden, gjennom hele boka, “dialogen” med hovedpersonen, gir meg som leser følelsen av å være i boka, til å ville lese den helt ut før jeg legger den fra meg. Boka gir en unik innsikt i en hverdag som mange må stå i uke etter uke, måned etter måned, ja, sågar år etter år. Dette er ei bok som alle bør lese!!

 2. Geirfinn Øvergård

  Nathalie H Brinkmann, advokat MNA:
  Dette er historien om hvordan et spedbarn ble tvangsflyttet fra sine nærmeste, og hvordan det offentlige har brukt sin makt til å bryte barnets bånd til familien fremfor å styrke det og jobbe for en gjenforening. Boken gir deg innsikt i familiens kamp for rettferdighet og deres forsøk på gjenforening med sitt yngste familiemedlem. Boken utforsker de juridiske og menneskelige aspektene ved en slik prosess, og gir en balansert beskrivelse av de utfordringene en familie står overfor når den forsøker å navigere i et komplekst system.
  Denne historien kaster lys på hvordan feilaktige antakelser og beslutninger i barnevernet kan sette i gang en dominoeffekt som påvirker generasjoner og river i stykker det som burde vært sterke familiebånd. Dette er ikke bare historien om én families kamp, men en påminnelse om ansvar, integritet og viktigheten av å være åpen for at det offentlige også kan begå feil, og hvis så skjer må det korrigeres og ikke bagatelliseres. Det er et alvorlig problem for rettsikkerheten når ressurssterke familier rapporterer om tilsynelatende uovervinnelig byråkrati og fordommer så snart barneverntjenesten er påkoblet en sak. (forkortet omtale)

Skriv en omtale

Flere bøker av