NorgesIndieForfatterSentrum

SANNHETEN MÅ VIKE; til barnets beste

kr 300

Pluss frakt

Historien handler om tvangsflytting av et lite spedbarn fra sine unge foreldre. Hvordan det offentlige misbruker sin makt til å bryte barnets bånd til familien i stedet for å styrke det og jobbe for en gjenforening.
Boka gir deg innsikt i hvordan barnevernets feilaktige antakelser og beslutninger satte i gang en dominoeffekt med kommunens advokat, sakkyndige, lege, rådmann, fylkesnemnd og forskjellige klageorganer. Barnet medisineres og journalopplysninger holdes tilbake. Rettssikkerheten reduseres. Saken påvirker generasjoner og river i stykker det som heller kunne vært sterke og gode familiebånd.

 

Det finnes ikke mer enn et ord som er dekkende for denne barnevernssaken, og det ordet er Kidnapping. Det er vanskelig å ta inn over seg at dette systemet er opprettet for å ivareta barn og foreldres trygghet, deres rettssikkerhet. Barnevernet blir godt hjulpet av politikere og media som svikter sitt samfunnsansvar, ja alt er jo “til barnets beste”. Hundrevis av timer gjennom flere år har gått med for å få innsikt slik at jeg i dag kan dokumentere mine påstander. Opplysningene bygger på journaler, dokumenter og lydopptak. Det er vanskelig å tro det før en selv er involvert i en barnevernssak. Selv da er det utrolig vanskelig da utallige instanser kommer med unnskyldninger for ikke å se på eller vurdere saken. En slik historie kommer sjelden ut, for i tillegg utsettes foreldrene for press og trusler. Du får et sjeldent innsyn i oppbyggingen og gjennomføringen av en barnevernssak. Boka gir detaljer som gjør at du selv kan vurdere den rettssikkerheten barn og foreldre har.  For dessverre ser det ut til at flere barnevern benytter denne arbeidsmetoden i sine saker.

Del denne boken

En planlagt pensjonstilværelse ble fort og brutalt endret til en kamp for våre menneskerettigheter. Rettighetene et lite barn har til å få vokse opp med sine nybakte unge foreldre.