Åndenød i motbakken. Pasientperspektiv på liv og endring med idiopatisk lungefibrose (IPF).

kr 150

Frakt inklusive

Boka “Åndenød i motbakken” beskriver hvordan sykdommen idiopatisk lungefibrose (IPF) opptrer i pasientens lunger. Forfatteren har lagt vekt på å beskrive sykdommens karakter på en engasjerende og lettfattelig måte. Mye av teksten handler om livet som pasient praktisk og sosialt mer enn om diagnosens medisinske fakta.

“Åndenød i motbakken” handler om hvordan det er å leve med IPF og med de endringene sykdommen hele tiden medfører. Som forfatter bruker jeg meg selv og mine egne erfaringer i stor grad, men boka gir også mange eksempler på generelle ulemper ved å ha en kronisk tiltakende arrdannelse i lungevevet.

Et eksempel er dette: Det å holde kroppen oppreist i stående posisjon krever mye muskelaktivitet – atskillig mer enn vi tenker over. Støttemusklene i beina, ryggen og nakken krever jevn oksygentilførsel. En IPF-pasient vil oppleve stor slitasje ved å bli stående og prate med andre personer; det er atskillig lettere hvis samtalen kan foregå sittende.

Framtiden ser dyster ut på lang sikt for den som er rammet av IPF, og mye av innholdet i boka tar for seg de psykiske følgene av slike realiteter. Også på dette området beskriver jeg egne erfaringer, og jeg går langt i å anbefale samtaleterapi for å få hjelp med tunge tanker.

“Åndenød i motbakken” er en beskrivelse av hvordan livet forandres når en kronisk og alvorlig sykdom inntrer. Pasientperspektivet er beholdt gjennom hele boka, og en veksling mellom erfaringer, anbefalinger og faktastoff trer fram fra kapittel til kapittel. Her er de økende vanskene ved å leve med en slik diagnose beskrevet, og her finnes også ærlige skildringer av hvordan det arter seg å takle de svært merkbare bivirkningene av de aktuelle medisinene.

De mange kapitlene i boka er gruppert i tre hoveddeler og en avslutningsdel. Hver av hoveddelene avrundes med et oppsummeringskapittel der hoveddelens viktigste momenter gjengis i kortform. Disse kapitlene danner en hurtigreferanse som gjør at leseren raskt kan få med seg hovedinnholdet i boka uten nødvendigvis å lese teksten side for side.

Målgrupper for boka er først og fremst personer som selv er rammet av IPF og deres pårørende. Andre som ønsker å vite mer om diagnosen, har mye å hente her. Det samme gjelder helsepersonell som ønsker innsikt i IPF-pasientenes situasjon. Personer med andre krevende og kroniske diagnoser vil finne gjenkjennelse i forfatterens personlige beskrivelser.

Del denne boken

... utga i desember 2023 en bok om en sjelden lungesykdom beskrevet fra pasientperspektiv, en sakprosebok med referanser og stikkordregister.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Åndenød i motbakken. Pasientperspektiv på liv og endring med idiopatisk lungefibrose (IPF).”

Flere bøker av